Management Body


NameDesignation
Hon. Mahendra Kisanlal Bora Chairman
Hon. Mulchand Devichand Bafana Vice Chariman
Hon. Alkesh Bhavarilal Khabiya Gen.Secretary
Hon. Anilkumar Raychand Ghiya Treasurer
Hon. Sunil Ratanlal Samdadiya Director
Hon. Prakash Jugaraj Khabiya Director
Hon. Deepak Hiralal Parikh Director
Hon. Gitesh Prakash Bora Director
Hon. Narendra Zumbarlal Chopada Director
Hon. Manoj Shantilal Bothara Director
Hon. Kishor Rameshlal BoraDirector
Hon. Tushar Sanjay BoraDirector
Hon. Sanjayji Wagh Advisor
Hon. Manoj Sharma Advisor